העברה מפיתוח לייצור

העברה מפיתוח לייצור

העברה מפיתוח לייצור (NPI – New Product Introduction) הוא תהליך של העברת מידע מצוות שאחראי על פיתוח המוצר דרך גוף שאחראי על הנדסת המוצר, למי שאחראי על ייצור המוצר בפועל. הרעיון הוא להעביר אבטיפוס למוצר מוגמר שניתן לייצר בייצור סדרתי, תוך כדי ייעול התהליך והתחשבות בטכנולוגיות ייצור שונות.

תהליך העברה מהפיתוח לייצור מתחיל בתחילת פרויקט פיתוח ומהווה חלק ממנו שמטרתו להבטיח שהמוצר יהיה ייצורי (DFM) כבר מההתחלה וכן הקטנת פער המידע בין הפיתוח לייצור. ובנוסף, לבצע תהליך רציף, מסונכרן ויעיל במעבר בין הפיתוח לייצור כדי לעמוד בדרישות של ייצור סדרתי.